Milion mamy, więc działamy !

Elektroniczne zgłaszanie projektów aktywne od 2 marca

Najważniejsze informacje

Czym jest Chojnicki Budżet Obywatelski ?

Chojnicki Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy. Jest procedurą wskazywania przez mieszkańców miasta zadań istotnych z ich punktu widzenia oraz ich wybór do realizacji w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem tych zadań z budżetu Miasta Chojnice w ramach posiadanych środków.

Kto ma prawo głosowania ?

W Chojnickim Budżecie Obywatelskim projekty są wybierane w głosowaniu równym i bezpośrednim. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna, faktycznie zamieszkująca na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Bez względu na wiek.

Kiedy można oddać głos ?

Głosowanie trwa od 2 do 19 czerwca 2020 r.

Na ile projektów mogę głosować ?

Każdy mieszkaniec może oddać głos tylko na jeden projekt.

W jaki sposób mogę zagłosować na wybrany projekt ?

Głosy można oddać w sposób tradycyjny, za pośrednictwem poczty lub poprzez internet.

Tradycyjne głosowanie odbywa się w: Urzędzie Miejskim w Chojnicach oraz mobilnych punktach.

Kiedy będą znane wyniki głosowania ?

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lipca 2020 r.